Generationsskifte

Generationsskifte kan ske ikke blot i familieforhold, men også i relation til ledende medarbejdere eller en kombination heraf.

Et generationsskifte er komplekst. Det skal vurderes, hvem der er bedst egnet til at overtage virksomheden, ligesom virksomhedens prissætning og vilkårene for overdragelsen er centrale forhold i et generationsskifte.

Et godt gennemført generationsskifte kræver omhyggelig forberedelse - herunder tilpasning af virksomhedens kontrakter mv. og udarbejdelse af interne aftaler.

Selandia Advokater P/S bistår som rådgiver og sparringspartner i hele processen.

I samarbejde med revisor yder vores advokater den totale rådgivning ved planlægning af et generationsskifte - herunder om

  • valg af juridisk virksomhedsform
  • overdragelse bør ske fuldt ud eller successivt
  • skatte- og afgiftsmæssige forhold
  • kontraktsret og forholdet til kunder og leverandører
  • finansiering af generationsskiftet
  • ejerens eventuelle testamente
  • ophørspension

- samt mange andre forhold, der afhænger af den konkrete situation.

Vi bistår naturligvis ligeledes med virksomhedsoverdragelser, som sker til andre end familien og ledende medarbejdere.

Kontakt

Ole VestergaardOle Vestergaard
Advokat (L) HD
ove@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Steen RasmussenSten Rasmussen
Advokat (H)
sra@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Dorte RytoftDorte Rytoft
Juridisk assistent
dry@selandiaadvokater.dk
5948 0022