Frederikke NørresletJurist
fno@selandiaadvokater.dk
Telefon: 5948 0000

Jurist

Specialisering:

Jeg beskæftiger mig primært med det privat- og civilretlige område, herunder familie- og arveret og dødsbobehandling.