Maria Mørk KjølbækAdvokat (L)
mkj@selandiaadvokater.dk
Telefon: 5948 0000

Advokat med møderet for landsret
Beneficeret advokat (straffesager og civile sager).
Født 1979

Specialisering:
Jeg er daglig leder af kontorets inkassoafdeling og arbejder derudover med familieret (herunder ægteskabssager, børnesager og bodelinger),  retssager og tvangsauktioner. 

Jeg er endvidere beneficeret advokat, der antages af retten til bl.a. at føre sager for anholdte og tiltalte i straffesager eller ofre (forurettede), der kræver erstatning under straffesager.

Faglig profil:
Før jeg i august 2008 kom til Selandia Advokater P/S, arbejdede jeg som dommerfuldmægtig ved retten i Sønderborg.