Formueordninger

Af formueordninger for gifte kan nævnes::

Fælleseje
Ved ægteskab får ægtefæller automatisk fælleseje, også kaldet almindeligt formuefællesskab.

Mens ægtefællerne lever, ejer de hver deres formue, ligesom de hver har deres gæld. Det kaldes ægtefællernes bodele.

Ved separation, skilsmisse eller død skal formuen skiftes. Det betyder, at hver ægtefælle skal aflevere halvdelen af det, han eller hun ejer (nettoformuen), til den anden ægtefælle eller dennes dødsbo. Har ægtefællerne fælleseje, kan længstlevende sidde i uskiftet bo med fællesbørn, når den første dør.

Ønsker ægtefæller ikke at have fælleseje, kan de oprette en ægtepagt. En ægtepagt er et dokument med særlig formueordning, typisk en slags særeje. Ægtepagten skal tinglyses for at være gyldig.

Skilsmissesæreje
Ved skilsmissesæreje beholder hver ægtefælle sin egen formue (eget særeje), hvis ægtefællerne bliver separeret eller skilt. Går ægtefællerne imidlertid ikke fra hinanden, bortfalder skilsmissesærejet, når den første afgår ved døden. Ved dødsfaldet bliver formuen til fælleseje, og så gælder reglerne om fælleseje og uskiftet bo.

Fuldstændigt særeje
Fuldstændigt særeje opretholder særejet for hver af ægtefællerne både ved separation, skilsmisse og ved død. Det betyder, at den længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i uskiftet bo, men skal skifte ved ægtefællens død.

Kombinationssæreje
De tre formueordninger – fælleseje, skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje – kan kombineres på forskellig vis. F.eks. kan du holde din egen og din ægtefælles formue adskilt og undgå deling, hvis i bliver separeret eller skilt (særeje). Du kan samtidig sikre, at din ægtefælle ved din død får maksimal rådighed over både hans/hendes formue og din egen formue ved, at din ægtefælles formue forbliver særeje, mens din formue bliver fælleseje.

Denne kombination kaldes for kombinationssæreje. Dette særeje medfører, at længstlevendes formue holdes uden for bodelingen. Hvis ægtefællernes særejer er lige store, giver det en mulighed for reduktion af børnenes tvangsarv helt ned til 1/32 af de samlede formuer ved kombination med et testamente.

I alle ægteskaber, hvor en eller begge ægtefæller har særbørn, bør man overveje at oprette ægtepagt om kombinationssæreje.
Mange ulykkelige situationer, hvor en enke eller enkemand må aflevere en stor del af sin formue til den afdødes børn, kan undgås, hvis der er taget højde derfor i tide.

Relaterede artikler

> Undgå livslang skilsmisse/bodeling

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000