Priser

Når du og din ægtefælle ønsker at oprette en ægtepagt, beder vi jer aftale tid for et møde. På mødet gennemgår vi sammen jeres familie- og formueforhold, og vi orienterer om reglerne om fælleseje, særeje og mulige formueordninger i ægteskabet. Vi vil sammen drøfte, hvorledes jeres ønsker til formueordningen bedst kan opfyldes – og om der er andre forhold, der evt. bør indgå i overvejelserne.

Derefter sendes udkast til ægtepagt til jer til gennemlæsning og eventuelle rettelser. Når ægtepagten er, som I ønsker den, sørger vi for, at den bliver tinglyst ved personbogen i Hobro.

Vi tager som udgangspunkt for oprettelse af ægtepagter og rådgivning i forbindelse dermed:

Ægtepagt: 5.000 kr. (4.000,00 + moms)
Ægtepagt alene om pensioner: 2.250 kr. (1.800,00 + moms)


En ægtepagt skal tinglyses, hvilket koster en tinglysningsafgift på 1.750 kr.

Vores priser er alene vejledende – ved meget enkle eller mere komplicerede dokumenter kan prisen variere.

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Bet JensenBet Jensen
Juridisk sagsbehandler
bje@selandiaadvokater.dk
5948 0025