Boafgift

Sådan beregnes boafgiften 2021:

Ingen afgift:
Ægtefælle
Velgørende institutioner

15% af beløb over bundfradrag på 308.800 kr.:
Børn/børnebørn
Stedbørn
Adoptivbørn
Forældre
Samlever (min. 2 års samliv)

25% tillægsafgift:
Søskende og fjernere slægtninge
Ikke slægtninge

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Gitte Skaaning
Juridisk sagsbehandler
gsk@selandiaadvokater.dk
5948 0018
Betina Hamann Larsen
Juridisk sagsbehandler
bla@selandiaadvokater.dk
5948 0019