Uskiftet bo

Uskiftet bo er en skifteform fra gammel tid, hvor en enke/enkemand kan overtage ægtefællernes fællesbo uden at skifte med fællesbørnene. Børnenes arv bliver så først udbetalt ved længstlevendes død – eller når længstlevende senere måtte vælge at skifte, f.eks. fordi længstlevende ønsker at gifte sig igen.

Ofte vælger en længstlevende ægtefælle at sidde i uskiftet bo. Det er det nemmeste, men langt fra altid den rigtige løsning, hvis det alligevel viser sig, at boet skal skiftes, mens længstlevende lever – eller hvis længstlevende ønsker at disponere over en større del af formuen ved testamente. 

Det vil derfor ofte være en fordel at få rådgivning om konsekvenserne, inden man bestemmer sig.

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000