Fri proces

Takster for fri proces

Såfremt du fører eller skal føre en retssag er der mulighed for at søge fri proces. Fri proces betyder, at du kan få dækket dine omkostninger ved en retssag.

Ved den økonomiske vurdering af, om du og din familie opfylder betingelserne for at opnå fri proces, tages der i 2020 udgangspunkt i årsopgørelsen (fra SKAT) for år 2018.

Er du enlig, må dit indtægtsgrundlag ikke overstige 336.000 kr.

Lever du i et samlivsforhold eller ægteskab, må jeres samlede indtægtsgrundlag ikke overstige 427.000 kr. Hvis det er en sag mod din (tidligere) ægtefælle tages der dog kun højde for din indtægt. 

Såfremt du/I har hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes indtægtsgrænsen med 58.000 kr. for hvert barn

Kontakt

Peter Ruhr (1)Peter Ruhr
Advokat (H)
pru@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Maria KjølbækMaria Kjølbæk
Advokat (L)
mkj@selandiaadvokater.dk
5948 0000