Straffesager

Det er heldigvis de færreste, der kommer i forbindelse med strafferetten. Men da straffesager ikke kun omhandler drab og voldtægt, men også overtrædelser af færdselsloven, tyveri, hærværk mv. er det desværre ikke så få, der alligevel stifter bekendtskab med området.

Hvis politiet får mistanke om, at du har lavet noget kriminelt, vil politiet foretage en afhøring af dig. Du skal først have at vide, at du har ret til at have en advokat til stede. Hvis du ønsker en advokat, vil politiet typisk sørge for at få fat i en advokat straks. Du vil også få at vide, at det er frivilligt, om du vil udtale dig.

Det vil ofte være en god ide inden den første afhøring at drøfte sagen med en advokat – også selv om du selv kommer til at betale for advokatens bistand, hvis du senere dømmes. Dels kan advokaten fortælle, hvad der kan forventes at ske under afhøringen og dens betydning for sagens senere gang, dels vil advokaten være til stede under afhøringen, der typisk finder sted umiddelbart efter, og en tidlig advokatbistand kan medvirke til, at sagen ikke bliver mere omfattende end nødvendigt.

Hos Selandia Advokater P/S er Nina Nielsen, Maria Kjølbæk og Jens Klokhøj beneficeret advokater (særligt udpeget til at fungere som forsvarer i straffesager). Vi har mange års erfaring med behandling af straffesager, hvilket er væsentligt inden for netop dette område, hvor tingene ofte sker pludseligt og uforudset.

Det er i første omgang staten, som betaler din forsvarsadvokat. Bliver du dømt, vil du dog normalt også blive dømt til at betale sagsomkostningerne.

Kontakt

Nina Nielsen (1)Nina Nielsen
Advokat (L)
nni@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Maria KjølbækMaria Mørk Kjølbæk
Advokat (L)
mkj@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Jens Klokhøj
Advokat (H)
jkl@selandiaadvokater.dk
5948 0000
Bet JensenBet Jensen
Juridisk sagsbehandler
bje@selandiaadvokater.dk
5948 0025